Średnia widoczność reklam display (viewability) dla wszystkich badanych rynków europejskich wyniosła 57 proc. Oznacza to wzrost kwartalny o 2 p.p. (z 55 proc. w I kwartale). Średni czas kontaktu z reklamą dla wszystkich badanych rynków również wzrósł. Wyniósł 25,5 sekundy wobec 23,7 sekundy w I kwartale – pokazuje „Viewability Benchmark Report” firmy Meetrics.

Najwyższy wskaźnik viewability odnotowano na rynku austriackim – 69 proc. (wzrost z 67 proc. w I kwartale). Najniższy był on natomiast na rynku brytyjskim – 51 proc.

Dla rynku brytyjskiego oznacza to jednak i tak spory wzrost wobec rekordowo niskiego poziomu 47 proc., który odnotowano w poprzednim kwartale. Średni czas kontaktu z reklamą na rynku austriackim wyniósł 33,7 sekundy (30,8 w I kwartale). Na rynku brytyjskim – 24 sekundy (wobec 20,7 w poprzednim kwartale).

Polska została ujęta w zestawieniu po raz pierwszy. W II kwartale viewability reklam na naszym rynku kształtował się na poziomie 57 proc., a więc równym średniej dla wszystkich badanych krajów. Polski rynek charakteryzuje się natomiast sporo niższym czasem kontaktu z reklamą (17,4 sekundy).

Po raz pierwszy w raporcie firma Meetrics przyjrzała się także widoczności reklam wideo na poszczególnych rynkach. Wskaźnik viewability wyniósł 69 proc., a czas kontaktu z reklamą 23,4 sekundy, co można uznać za wysokie poziomy.

Również po raz pierwszy zbadano różnice we wskaźnikach viewability pomiędzy reklamą kupowaną bezpośrednio (direct purchased ads) a reklamami kupowanymi automatycznie (programmatic). Te pierwsze odnotowały wyższy poziom widoczności (59 proc. viewability) wobec tych kupowanych automatycznie (52 proc. viewability).

Pełen raport w języku angielskim można znaleźć na stronie www.meetrics.com.

O badaniu
Meetrics w badaniach przyjął definicję viewability rekomendowaną przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczne na ekranie przez co najmniej sekundę (dla reklam wideo – przez co najmniej 2 sekundy).

(źródło: https://marketingprzykawie.pl/)