Specyfikacje

Reklamy HTML5 – specyfikacja

 1. Reklamy HTML5 muszą zawierać poprawny kod html, js, css. Powinna prawidłowo działać na wszystkich popularnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych.
 2. Typ pliku kreacji: ZIP
 3. Plik ZIP powinien zawierać plik HTML reklamy oraz ewentualnie poniższe typy plików: CSS, JS, HTML, GIF, PNG, JPG, SVG, MP4.
 4. Liczba plików w paczce zip nie powinna przekraczać 5. Niestandardowe fonty i drobne pliki graficzne powinny być zapisane wewnątrz kodu html jako base64.
 5. Wszelkie odwołania do kodu i zasobów muszą mieć postać ścieżki do zasobów w pliku ZIP. Wszelkie odwołania do zewnętrznych elementów są niedozwolone. Wyjątkiem jest player youtube.
 6. Wielkość wszystkich elementów kreacji nie powinna przekraczać dopuszczalnej wagi kreacji. Wyjątkiem jest klip wideo mp4 który nie powinien przekraczać 2MB. Dopuszczalne jest przekroczenie wagi kreacji (max 3 krotne) – jednak wtedy dodatkowe dane powinny być pobierane asynchronicznie a kreacja powinna posiadać tzw. preloader.
 7. Dozwolony jest automatyczne odtwarzanie wideo bez dźwięku. Dźwięk może być włączony przez akcję która jest zrozumiała dla użytkownika. Wideo może być odtwarzane za pomocą playera youtube lub html5 <video>
 8. Kreacja powinna być wysłana przynajmniej 5 dni przed uruchomieniem celem przetestowania.
 9. Statystyki nie powinny być elementem kreacji, powinny być dołączone osobno.
 10. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika poza obszarem reklamy.
 11. Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookies Wydawcy.
 12. Reklama nie może odczytywać ani zapisywać danych w Local / Session Storage przeglądarki.
 13. Link kreacji będzie przekazany do niej za pomocą # linku, wewnątrz kreacji można go pobrać w następujący sposób:
   <script>
     var clicktag=window.location.hash.replace("#clicktag=", "");
   </script>

Produkty reklamowe desktop

Banner

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 468×60
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 55 kB

Belka

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980×30
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 50 kB

Belka expand

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980×30 (zwinięty) / 980×200 (rozwinięty w dół)
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Billboard

BillRozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750×100
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 60kB

Double billboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750×200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Expand billboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750×100 (zwinięty) / 750×300 (rozwinięty w dół)
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Expand rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250 (zwinięty) / 600×250 (rozwinięty w prawo)
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Expand skyscraper

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 160×600 (zwinięty) / 360×600 (rozwinięty w lewo)
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Floor Ad

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980×300
Format kreacji: HTML5, GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Half Page

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×600
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5,
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Interstitial

Rozmiar kreacji: 100% okna przeglądarki – reklama skaluje się i dostosowuje do wielkości okna
Format kreacji: HTML5, JPEG, GIF, PNG
Maksymalna waga kreacji: 100 kB

Mailing

e-mail w formacie tekstowym lub html wysyłany do zdefiniowanej grupy docelowej.
Specyfikacja techniczna

 1. Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia kreacji mailingu w formacie HTML lub TXT oraz do podania następujących informacji:
  • dokładna nazwa oraz adres reklamodawcy;
  • tytuł maila – zalecana długość do 80 znaków bez WERSALIKÓW i znaków specjalnych;
  • waga całości kreacji  w sumie do 150 kb, szerokość mailingu do 650 px, arkusze stylów CSS wewnątrz pliku html
  • pliki graficzne w formacie GIF lub JPG
  • UWAGA: Aby mailing wyglądał dobrze u różnych odbiorców:
  • Strona kodowa: ISO 8859-2
  • style css zamieszczamy wewnątrz atrybutów  „style”. (nie w sekcji <style>) czyli stosujemy tzw. style inline.
  • Unikamy stylów background:url(…) czy position – nie jest interpretowany w Outlook 2007. W kwestii html poradnik budowania mailingów: https://www.campaignmonitor.com/guides/coding/guidelines/
 2. Wszystkie części składowe kreacji HTML (kod HTML oraz pliki graficzne jeśli występują) muszą zostać przesłane do CzasDzieci.pl

Mini Banner

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×60
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 35 kB

Nagłówek dedykowany / odliczarka

Nagłówek dedykowany – szablon (PSD)
Kreacja powinna być przesłana do CzasDzieci.pl w formie otwartej (plik PSD).
Użyte czcionki – jeśli są użyte jako odliczarka – powinny zostać dołączone.

Rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Screening

Informacje ogólne dla tapety:

 1. Rozmiar kreacji tapety w pikselach (szerokość x wysokość): dowolny utworzony tak by pośrodku zostawić biały pas pionowy (na stronę) o szerokości 1010px. Dodatkowo tapeta powinna być tłem dla  double billboardu (na górze kreacji) Część widoczna to 235px. Kreacja tworzy więc odwrócone „U”.
 2. Należy Należy zwrócić uwagę by ważne informacje były jak najbliżej wewnętrznych brzegów tapety (by nie zostały one obcięte przez ekrany o niższej rozdzielczości). Nie powinny wychodzić poza 178px szerokości każdego pasa tapety (1010px+178+178=1366px – obszar widoczny na monitorze rozdzielczości 1366px). Możliwe jest też przygotowanie dodatkowej wersji tapety wyświetlającej się przy wyższych rozdzielczościach (jak 1600px lub fullHD)
 3. Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
 4. Maksymalna waga kreacji tapety: 150 kB
 5. Wymagane jest przesłanie projektu w pliku otwartym (na warstwach) PSD.
 6. Dodatkowe elementy „wychodzące” na stronę muszą być konsultowane.
 7. Dokładna forma i sposób prezentacji są każdorazowo uzgadniane z reklamodawcą

Informacje ogólne dla części Double Billboard

UWAGA: Kreacja nie powinna mieć tła. Tłem jest kreacja tapety. Double billboard umieszczany jest docelowo na środku kreacji, 10px od góry.

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750×200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 60 kB

Scroll billboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750×100
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 50 kB

Scroll footer

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 1300×30
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 50kB

Istnieje możliwość wyboru kierunku przewijania się reklamy.

Skyscraper

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 160×600
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 60kB

Tapeta

 1. Rozmiar kreacji w pikselach (szerokość x wysokość): dowolny utworzony tak by pośrodku zostawić biały pas pionowy (na stronę) o szerokości 1010px.
 2. Należy zwrócić uwagę by ważne informacje były jak najbliżej wewnętrznych brzegów tapety (by nie zostały one obcięte przez ekrany o niższej rozdzielczości). Nie powinny wychodzić poza 178px szerokości każdego pasa tapety (1010px+178+178=1366px – obszar widoczny na monitorze rozdzielczości 1366px). Możliwe jest też przygotowanie dodatkowej wersji tapety wyświetlającej się przy wyższych rozdzielczościach (jak 1600px lub fullHD)
 3. Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
 4. Maksymalna waga kreacji: 150 kB
 5. Wymagane jest przesłanie projektu w pliku otwartym (na warstwach) PSD.
 6. Dodatkowe elementy „wychodzące” na stronę muszą być konsultowane.
 7. Dokładna forma i sposób prezentacji są każdorazowo uzgadniane z reklamodawcą.

Toplayer

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: dowolny do 500×500
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Video Ad

Reklamowy spot (film) video w dowolnej formie reklamy
Specyfikacja techniczna

 • Rozmiar kreacji w pikselach (szerokość x wysokość): odpowiedni dla wybranej formy reklamy
 • Format kreacji: HTML5
 • Maksymalna waga kreacji: waga wybranej formy reklamowej + max. 5000 kB waga spotu (filmu)

Video Back Layer

Materiały dostarczone przez reklamodawcę to:

 • Kreacja bazowa – Billboard, double billboard lub wideboard przygotowany wg specyfikacji tych reklam.
 • Kreacja bazowa powinna zawierać przycisk włączenia głośności (domyślnie wyłączony) oraz przycisk „zamknij x” w prawym górnym rogu.
 • Materiał wideo trwający nie dłużej niż 15 sekund. Zalecana szerokość 1024. Zalecane proporcje 16:9. Format mp4. Film będzie docelowo skompresowany do wielkości max 5MB

Welcome screen

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 950×400
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 100 kB

Wideboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980×200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80kB

XHTML

Reklama powinna być najpierw wysłana w formie scenariusza i skonsultowana – minimum 2 tygodnie przed emisją.
Zmiany kolorów strony realizuje w całości CzasDzieci.pl pod sugestie i scenariusze nadesłane przez reklamodawcę.

 

Produkty reklamowe mobile

Cube 3d

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Intersitial

Obrazek o proporcjach 9×16  
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Page Break

Obrazek o proporcjach 9×16  
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 80 kB
Puzzle
Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Scroll Large Banner

Dwie kreacje:
 1. Banner o wielkości 360×75; maksymalna waga do 50 kB; format: GIF, JPEG, PNG, HTML5
 2. Forma pełnoekranowa, wielkość 100% wielkości ekranu. Najlepiej responsywna (RWD); Maksymalna waga do 100 kB; format: GIF, JPEG, PNG, HTML5
  Forma pełnoekranowa musi mieć widoczny krzyżyk i napis zamknij w prawym górnym rogu kreacji. Przycisk musi być wygodny do użycia.

Shake

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Swipe Rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Zdrapka

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300×250
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Produkty specjalne

Billboard w newsletterze

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 700×150
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 30kB

Box „specjalne”

Kreacja powinna zawierać się w  kształcie z powyższego szablonu. Czcionka (Open Sans Bold), jej rozmiar, układ oraz promień zaokrąglenia kreacji powinny być zgodne z szablonem.
Plik kreacji w formie gif/png (maksymalnie 10kB)

Szablon do pobrania

Partner serwisu

Przygotowywany indywidualnie

Serwis dedykowany

Przygotowywany indywidualnie

Wstęp dedykowany

Może występować w dwóch wariantach:

 1. Wstęp jako playerka wideo (YouTube).
  Wymagany jest link do filmu zamieszczonego na YouTube. Opcjonalnie sam film (w formacie dowolnym, proporcjach 4:3 lub 16:9).
 2. Wstęp jako obrazek z opisem.
  Wymagane materiały:
  1. Obrazek (JPG/GIF) rozmiar 480×345. Obrazek będzie częściowo przesłonięty przez treści (20% od dołu). Zalecane jest więc odpowiednie przygotowanie obrazka by nie miał istotnych informacji na dole.
  2. Tytuł max: 25 znaków ze spacjami
  3. Opis max: 200 znaków ze spacjami
  4. Link docelowy