Reklamy HTML5 – specyfikacja

 1. Reklamy HTML5 muszą zawierać poprawny kod html, js, css. Powinna prawidłowo działać na wszystkich popularnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych.
 2. Typ pliku kreacji: ZIP
 3. Plik ZIP powinien zawierać plik HTML reklamy oraz ewentualnie poniższe typy plików: CSS, JS, HTML, GIF, PNG, JPG, SVG, MP4.
 4. Liczba plików w paczce zip nie powinna przekraczać 5. Niestandardowe fonty i drobne pliki graficzne powinny być zapisane wewnątrz kodu html jako base64.
 5. Wszelkie odwołania do kodu i zasobów muszą mieć postać ścieżki do zasobów w pliku ZIP. Wszelkie odwołania do zewnętrznych elementów są niedozwolone. Wyjątkiem jest player youtube.
 6. Wielkość wszystkich elementów kreacji nie powinna przekraczać dopuszczalnej wagi kreacji. Wyjątkiem jest klip wideo mp4 który nie powinien przekraczać 2MB. Dopuszczalne jest przekroczenie wagi kreacji (max 3 krotne) – jednak wtedy dodatkowe dane powinny być pobierane asynchronicznie a kreacja powinna posiadać tzw. preloader.
 7. Dozwolony jest automatyczne odtwarzanie wideo bez dźwięku. Dźwięk może być włączony przez akcję która jest zrozumiała dla użytkownika. Wideo może być odtwarzane za pomocą playera youtube lub html5 <video>
 8. Kreacja powinna być wysłana przynajmniej 5 dni przed uruchomieniem celem przetestowania.
 9. Statystyki nie powinny być elementem kreacji, powinny być dołączone osobno.
 10. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika poza obszarem reklamy.
 11. Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookies Wydawcy.
 12. Reklama nie może odczytywać ani zapisywać danych w Local / Session Storage przeglądarki.
 13. Link kreacji będzie przekazany do niej za pomocą # linku, wewnątrz kreacji można go pobrać w następujący sposób:
  

Produkty reklamowe desktop

Belka

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 1920x100
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG,
Maksymalna waga kreacji: 50 kB

Billboard

BillRozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750x100
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 60kB

Double billboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750x200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Expand billboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750x200 (zwinięty) / 750x400 (rozwinięty w dół)
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga obu kreacji: 100 kB

Half Page

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300x600
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5,
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Mailing

e-mail w formacie tekstowym lub html wysyłany do zdefiniowanej grupy docelowej.
Specyfikacja techniczna

 1. Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia kreacji mailingu w formacie HTML lub TXT oraz do podania następujących informacji:
  • dokładna nazwa oraz adres reklamodawcy;
  • tytuł maila – zalecana długość do 80 znaków bez WERSALIKÓW i znaków specjalnych;
  • waga całości kreacji  w sumie do 150 kb, szerokość mailingu do 650 px, arkusze stylów CSS wewnątrz pliku html
  • pliki graficzne w formacie GIF lub JPG
  • UWAGA: Aby mailing wyglądał dobrze u różnych odbiorców:
  • Strona kodowa: ISO 8859-2
  • style css zamieszczamy wewnątrz atrybutów  „style”. (nie w sekcji <style>) czyli stosujemy tzw. style inline.
  • Unikamy stylów background:url(…) czy position – nie jest interpretowany w Outlook 2007. W kwestii html poradnik budowania mailingów: https://www.campaignmonitor.com/guides/coding/guidelines/
 2. Wszystkie części składowe kreacji HTML (kod HTML oraz pliki graficzne jeśli występują) muszą zostać przesłane do CzasDzieci.pl

Rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300x250
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Expand rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300x250 (zwinięty) / 600x250 (rozwinięty w prawo)
Format kreacji: HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Screening

Screening składa się z jednej z form banerowych (Billboard, DoubleBillboard, Triple Billboard, Wideboard, DoubleWideboard) oraz tapety, gdzie elementy kompozycji na kreacjach łączą się w jedną całość. Tapeta musi być w innym kolorze niż tło serwisu. Kreacja tworzy literę „H”

 1. Informacje ogólne dla tapety:
  Rozmiar kreacji tapety w pikselach (szerokość x wysokość) – dowolny.
  Dla wielkości strony:
  – powyżej rozdzielczości 1366 px to 1140 px
  – poniżej rozdzielczości 1366 px to 1010 px
  Można przygotować dwie wersje tapety – jedną dla szerokości okna przeglądarki 1920-1367px a drugą poniżej szerokości 1367px.
  Wysokość sekcji przykrywającej tapetę (z logotypem) od góry to 223px. Margines powyżej i poniżej reklamy to 30px.
 2. Należy zwrócić uwagę, by ważne informacje były jak najbliżej wewnętrznych brzegów tapety (by nie zostały one obcięte przez ekrany o niższej rozdzielczości). Nie powinny wychodzić poza 178px szerokości każdego pasa tapety (1010px+178+178=1366px – obszar widoczny na monitorze rozdzielczości 1366px). Możliwe jest też przygotowanie dodatkowej wersji tapety wyświetlającej się przy wyższych rozdzielczościach (jak 1600px lub fullHD)
 3. Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
 4. Maksymalna waga kreacji tapety: 150 kB
 5. Wymagane jest przesłanie projektu w pliku otwartym (na warstwach) PSD.
 6. Dodatkowe elementy „wychodzące” na stronę muszą być konsultowane.
 7. Dokładna forma i sposób prezentacji są każdorazowo uzgadniane z reklamodawcą

Informacje ogólne dla części Double Billboard

UWAGA: Kreacja nie powinna mieć tła. Tłem jest kreacja tapety. Double billboard umieszczany jest docelowo na środku kreacji, 30px od góry i od dołu.

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 750x200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Tapeta

 1. Rozmiar kreacji w pikselach (szerokość x wysokość): dowolny utworzony tak by pośrodku zostawić biały pas pionowy (na stronę) o szerokości 1010px, oraz w wersji dla rozdzielczości powyżej 1367px – 1140px.
 2. Należy zwrócić uwagę by ważne informacje były jak najbliżej wewnętrznych brzegów tapety (by nie zostały one obcięte przez ekrany o niższej rozdzielczości). Nie powinny wychodzić poza 178px szerokości każdego pasa tapety (1010px+178+178=1366px – obszar widoczny na monitorze rozdzielczości 1366px). Możliwe jest też przygotowanie dodatkowej wersji tapety wyświetlającej się przy wyższych rozdzielczościach (jak 1600px lub fullHD)
 3. Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
 4. Maksymalna waga kreacji: 150 kB
 5. Wymagane jest przesłanie projektu w pliku otwartym (na warstwach) PSD.
 6. Dodatkowe elementy „wychodzące” na stronę muszą być konsultowane.
 7. Dokładna forma i sposób prezentacji są każdorazowo uzgadniane z reklamodawcą.

Welcome screen

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980x400
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 100 kB

Welcome screen na tapecie

Welcome screen:
Rozmiar kreacji (szerokość x wysokość) w pixelach: 980×400
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 100 kB

Tapeta:
Rozmiar kreacji (szerokość x wysokość) w pixelach: 1920x1200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG,
Maksymalna waga kreacji: 150 kB

Welcome screen mieści się w środkowej części tapety.
Obszar widoczny nad kreacją Welocme Screen ma wysokość 80px.
Najważniejsze elementy tapety powinny znajdować się w obszarze środkowym 1366x768

Wideboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980x200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 80kB

Double wideboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980x300
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 100kB

Expand wideboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 980x200 (zwinięty) / 980x400 (rozwinięty w dół)
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga obu kreacji: 100 kB

Produkty reklamowe mobile

Belka

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 600x100
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG,
Maksymalna waga kreacji: 50 kB

Top Bilboard

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 500x200
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG,
Maksymalna waga kreacji: 30 kB

Intersitial

Obrazek o proporcjach 9x16.  Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 360x640
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 80 kB

Rectangle

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 300x250
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG, HTML5
Maksymalna waga kreacji: 70 kB

Produkty specjalne

Billboard w newsletterze

Rozmiar kreacji  (szerokość x wysokość) w pixelach: 700x150
Format kreacji: GIF, JPEG, PNG
Maksymalna waga kreacji: 30kB

Box „specjalne”

Kreacja powinna zawierać się w  kształcie z powyższego szablonu. Czcionka (Sen), jej rozmiar, układ oraz promień zaokrąglenia kreacji powinny być zgodne z szablonem.
Plik kreacji w formie gif/png (maksymalnie 10kB)

Szablon do pobrania

Partner serwisu

Przygotowywany indywidualnie

Serwis dedykowany

Przygotowywany indywidualnie

Wstęp dedykowany

Może występować w dwóch wariantach:

 1. Wstęp jako playerka wideo (YouTube).
  Wymagany jest link do filmu zamieszczonego na YouTube. Opcjonalnie sam film (w formacie dowolnym, proporcjach 4:3 lub 16:9).
 2. Wstęp jako obrazek z opisem.
  Wymagane materiały:
  1. Obrazek (JPG/GIF) rozmiar 576x324.
  2. Tytuł max: 25 znaków ze spacjami
  3. Opis max: 200 znaków ze spacjami
  4. Link docelowy